نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

ندای قاصدک درون را شنید

ندای قاصدک درون را شنید

غلامرضا ستایش اصل با دلی سرشار از ایمان و قلبی لبریز از نور یقین ندای قاصدک درون را شنید و تبر توحید برگرفت تا بر اردوگاه شیطانی سامری بتازد.