نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

ملاقات شهید با امام زمان (عج) در پایگاه هوایی نوژه/آتش حیا کرده بود تا جای دستان مهدی فاطمه را بسوزاند

ملاقات شهید با امام زمان (عج) در پایگاه هوایی نوژه/آتش حیا کرده بود تا جای دستان مهدی فاطمه را بسوزاند

نوید شاهد - به مناسبت روز پدر با احمد امیرگان پدر شهید «امیر امیرگان» گفتگویی انجام دادیم و ایشان از خصوصیات و خاطرات دیدار فرزندش با امام عصر (عج) در پایگاه هوایی شهید نوژه همدان و عنایات حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء به فرزندش تعریف کرد.