نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

بسیجی‌وار در راه امام ایستاد

بسیجی‌وار در راه امام ایستاد

مادر شهید غلامی گفت: بسیجی بود و با وجود سن کم، بسیجی وار در راه انقلاب و امام ایستاد و در کربلای ۵ جام شهادت را لاجرعه سر کشید.
پسرم به بسیج علاقه داشت

پسرم به بسیج علاقه داشت

آنچه می بینید گزیده ای از مصاحبه با پدر شهید «طیب قاسم پور» و بیان خاطرات این پدر شهید بزرگوار از فرزند شهیدشان می باشد.