نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

صدای سوزناک دعای کمیل‌اش، حال و هوای بیمارستان را عوض کرده بود

صدای سوزناک دعای کمیل‌اش، حال و هوای بیمارستان را عوض کرده بود

مادر «شهید محمّد مرتضوی» تعریف می‌کند: پرستار بیمارستان می‌گفت؛ شب‌های جمعه با چنان سوز و گدازی دعای کمیل می‌خواند که همه را از خود بی خود می‌کند.
بالاخره مسلمان شد!

بالاخره مسلمان شد!

در خاطره‌ای از «شهیده شهناز حاجی شاه» می‌خوانیم، دختر غیرمسلمانی به خاطر دوستی با شهناز، مسلمان شد.
تا صبح در صف نفت می‌ایستاد برای افراد بی‌بضاعت محله!

تا صبح در صف نفت می‌ایستاد برای افراد بی‌بضاعت محله!

خاطره‌ای از « شهید محمد جواد تونی» در کتاب سیره شهدای دفاع مقدس، بیان شده که حس هم‌نوعدوستی این شهید را حکایت می‌کند.
کمک به فقرا به هر بهانه‌ای

کمک به فقرا به هر بهانه‌ای

خاطر‌اتی از «شهید حسن شوکت‌پور» در کتاب سیره شهدای دفاع مقدس، بیان شده که حس کمک به فقرا و هم‌نوعدوستی این شهید را حکایت می‌کند.
اینها مستحق هستند/هدف انقلاب حمایت از ضعیفان و محرومان است

اینها مستحق هستند/هدف انقلاب حمایت از ضعیفان و محرومان است

خاطره‌ای از «شهید عباس بابایی» در کتاب سیره شهدای دفاع مقدس، بیان شده که حس هم‌نوعدوستی این شهید را حکایت می‌کند.
می‌روم دنبال شاگردی که فلج است!

می‌روم دنبال شاگردی که فلج است!

خاطره‌ای از «شهید علی اکبر ریوندی» در کتاب سیره شهدای دفاع مقدس، بیان شده که حس هم‌نوعدوستی این شهید را حکایت می‌کند.