نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

معرفی دوره مبانی انقلاب اسلامی (نسخه نجات بخش)

معرفی دوره مبانی انقلاب اسلامی (نسخه نجات بخش)

در دوره نسخه نجات بخش آموزش‌ها در قالب شش عنوان کلی به ترتیب، معرفت‌شناسی، خداشناسی، انسان‌شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه سیاست بر اساس کتاب بنیادی‌ترین اندیشه‌ها اثر حجت الاسلام دکتر مجتبی مصباح ارائه می‌شود.
معرفی دوره مبانی انقلاب اسلامی (نسخه نجات بخش)

معرفی دوره مبانی انقلاب اسلامی (نسخه نجات بخش)

در دوره نسخه نجات بخش آموزش‌ها در قالب شش عنوان کلی به ترتیب، معرفت‌شناسی، خداشناسی، انسان‌شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه سیاست بر اساس کتاب بنیادی‌ترین اندیشه‌ها اثر حجت الاسلام دکتر مجتبی مصباح ارائه می‌شود.