نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - محمد طالبیان
برچسب: محمد طالبیان
با مدیریت شهید "حاج محمد طالبیان" تشکیل شد و چنان... طالبیان گفت مسئله ای نیست شیفت کاری مان را بیشتر...
کد خبر: ۴۸۳۹۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۱


خاطرات شهدا: شهید "محمد طالبیان" به روایت دوستان و همرزمان
طالبیان را دیدم ولی شهادتش را به چشم ندیدم ...
نوید شاهد همدان محمد بهشتی خواه شب بود همراه حاج... شد حاج آقا طالبیان بود نیروها در پادگان ابوذر آموزش... شان مثل حاج آقا طالبیان شد نبرد به حمدالله نتیجه... را به چشم دیدم مجروحیت حاج آقا طالبیان را دیدم...
کد خبر: ۴۷۵۰۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۶


خاطرات شهدا: شهید "محمد طالبیان" به روایت دوستان و همرزمان
نوید شاهد همدان محمدجعفر شهبازی سر و صدای انفجار خمپاره... گرفت با تعجب گفتم حاج آقا طالبیان شما هستی از...
کد خبر: ۴۷۵۰۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۹


کد خبر: ۴۷۵۰۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵


خاطرات شهدا: شهید "محمد طالبیان" به روایت دوستان و همرزمان
حاج آقا طالبیان را صدا زدند و گفتند برای شما...
شد حاج آقا طالبیان را صدا زدند و گفتند برای...
کد خبر: ۴۷۵۰۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴


خاطرات شهدا: شهید "محمد طالبیان" به روایت دوستان و همرزمان
چند نفری را هم گفتم وقتی محمد طالبیان را نام... بردم ذوق زده گفت حاج آقا طالبیان تا آمدم جواب... بدهم دوباره پرسید محمد طالبیان گفتم که بله گفت از... نگه می دارد گفت حاج آقا طالبیان من نیت کرده...
کد خبر: ۴۷۵۰۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰


خاطرات شهدا: شهید "محمد طالبیان" به روایت دوستان و همرزمان
را ببینم دیدم حاج آقا طالبیان و محمد کرمی در...
نوید شاهد همدان محمدقاسم یوسفی عده ای از رزمنده ها... طالبیان و محمد کرمی در حال ورزش زورخانه ای هستند...
کد خبر: ۴۷۵۰۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱


خاطرات شهدا: شهید "محمد طالبیان" به روایت دوستان و همرزمان
و حاج آقا طالبیان گفت برادر شهبازی خبردار شدم دختر... چفیه پاک می کرد حاج آقا طالبیان هم ازش پرسید... که بارها از حاج آقا طالبیان شنیده بودیم در منطقه... را بیشتر با قاطر می آوردند اما حاج آقا طالبیان...
کد خبر: ۴۷۵۰۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۲


خاطرات شهدا: شهید "محمد طالبیان" به روایت دوستان و همرزمان
سرآخر حاج آقا طالبیان با اشاره به آیات قرآن به...
بود و حاج آقا طالبیان روزه می گرفت تا این... نمیداد سرآخر حاج آقا طالبیان با اشاره به آیات قرآن...
کد خبر: ۴۷۵۰۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۳


خاطرات شهدا: شهید "محمد طالبیان" به روایت دوستان و همرزمان
نوید شاهد همدان علیرضا شهبازی همراه حاج آقا طالبیان و...
کد خبر: ۴۷۵۰۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳


خاطرات شهدا: شهید "محمد طالبیان" به روایت دوستان و همرزمان
دکتر مسعودی فرماندار وقت نهاوند گفت آقای طالبیان تهیه ناهار...
نهاوند برگشتیم دکتر مسعودی فرماندار وقت نهاوند گفت آقای طالبیان...
کد خبر: ۴۷۵۰۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴


خاطرات شهدا: شهید "محمد طالبیان" به روایت دوستان و همرزمان
کد خبر: ۴۷۵۰۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۵


خاطرات شهدا: شهید "محمد طالبیان" به روایت دوستان و همرزمان
سوار فولکس قرمز رنگ حاج آقا طالبیان شدیم و رفتیم...
کد خبر: ۴۷۵۰۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۶


خاطرات شهدا: شهید "محمد طالبیان" به روایت دوستان و همرزمان
کد خبر: ۴۷۵۰۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷


خاطرات شهدا: شهید "محمد طالبیان" به روایت دوستان و همرزمان
بلافاصله پرسید محمدجعفر خدا بالاتر است یا پیامبر گفتم خب...
نوید شاهد همدان محمدجعفر شهبازی مدتی به مشهد منتقل و... سکه بهار آزادی باشد بلافاصله پرسید محمدجعفر خدا بالاتر است...
کد خبر: ۴۷۵۰۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۸


خاطرات شهدا: شهید "محمد طالبیان" به روایت دوستان و همرزمان
آقا طالبیان و چندنفر از دوستانش هم که جزو سرنشینان...
کد خبر: ۴۷۵۰۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹


خاطرات شهدا: شهید "محمد طالبیان" به روایت دوستان و همرزمان
کد خبر: ۴۷۵۰۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۲


خاطرات شهدا: شهید "محمد طالبیان" به روایت دوستان و همرزمان
کد خبر: ۴۷۵۰۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱


خاطرات شهدا: شهید "محمد طالبیان" به روایت دوستان و همرزمان
خود شما بودی حاج آقا طالبیان گفت چطور آن دوستمان...
حاج آقا طالبیان اصلا فراموش کرد برای چه کاری به... عده ای از دوستان با ناراحتی به شهید طالبیان گفتند... شما بودی حاج آقا طالبیان گفت چطور آن دوستمان پاسخ...
کد خبر: ۴۷۵۰۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰


خاطرات شهدا: شهید "محمد طالبیان" به روایت دوستان و همرزمان
نوید شاهد همدان محمدقاسم یوسفی در ایام انتخابات به درخواست... من به کسی رأی ندهید حالا اگر حاج آقا طالبیان...
کد خبر: ۴۷۴۹۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۸