نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - شهدای استان همدان
برچسب: شهدای استان همدان
به پاس پنج دهه ایثار و مجاهدت سردار شهید همدانی... مقام معظم رهبری به سردار شهید حاج حسین همدانی اهدا...
به گزارش نوید شاهد همدان بهرام دوست پرست رئیس بنیاد... سردار شهید حاج حسین همدانی با اعلام این خبر افزود... این نشان که افتخاری دیگر برای سرداران و شهدای استان... همدان و همچنین مردم شهید پرور دارالمومنین و دارالمجاهدین همدان...
کد خبر: ۴۶۲۷۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵


میعاد آسمانی
$sepehr_media_419104_400_300 26 شهریور نوید شاهد همدان سالروز تولدشان بهانه...
کد خبر: ۴۶۲۲۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶


میعاد آسمانی
$sepehr_media_419105_400_300 25 شهریور نوید شاهد همدان سالروز تولدشان بهانه...
کد خبر: ۴۶۲۲۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵


میعاد آسمانی
$sepehr_media_419106_400_300 24 شهریور نوید شاهد همدان سالروز تولدشان بهانه...
کد خبر: ۴۶۲۲۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴


میعاد آسمانی
$sepehr_media_419114_400_300 23 شهریور نوید شاهد همدان سالروز تولدشان بهانه...
کد خبر: ۴۶۲۲۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳


میعاد آسمانی
$sepehr_media_419115_400_300 22 شهریور نوید شاهد همدان سالروز تولدشان بهانه...
کد خبر: ۴۶۲۲۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۲


میعاد آسمانی
$sepehr_media_419116_400_300 21 شهریور نوید شاهد همدان سالروز تولدشان بهانه...
کد خبر: ۴۶۲۲۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۱


میعاد آسمانی
$sepehr_media_419117_400_300 20 شهریور نوید شاهد همدان سالروز تولدشان بهانه...
کد خبر: ۴۶۲۲۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


میعاد آسمانی
$sepehr_media_419118_400_300 19 شهریور نوید شاهد همدان سالروز تولدشان بهانه...
کد خبر: ۴۶۲۲۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۹


میعاد آسمانی
$sepehr_media_419119_400_300 18 شهریور نوید شاهد همدان سالروز تولدشان بهانه...
کد خبر: ۴۶۲۲۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۸


میعاد آسمانی
$sepehr_media_419120_400_300 17 شهریور نوید شاهد همدان سالروز تولدشان بهانه...
کد خبر: ۴۶۲۲۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


میعاد آسمانی
$sepehr_media_419121_400_300 16 شهریور نوید شاهد همدان سالروز تولدشان بهانه...
کد خبر: ۴۶۲۲۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶


میعاد آسمانی
$sepehr_media_419122_400_300 15 شهریور نوید شاهد همدان سالروز تولدشان بهانه...
کد خبر: ۴۶۲۲۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۵


میعاد آسمانی
$sepehr_media_419123_400_300 14 شهریور نوید شاهد همدان سالروز تولدشان بهانه...
کد خبر: ۴۶۲۲۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۴


میعاد آسمانی
$sepehr_media_419124_400_300 13 شهریور نوید شاهد همدان سالروز تولدشان بهانه...
کد خبر: ۴۶۲۲۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳


میعاد آسمانی
$sepehr_media_419125_400_300 12 شهریور نوید شاهد همدان سالروز تولدشان بهانه...
کد خبر: ۴۶۲۲۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲


میعاد آسمانی
$sepehr_media_419126_400_300 11 شهریور نوید شاهد همدان سالروز تولدشان بهانه...
کد خبر: ۴۶۲۲۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱


میعاد آسمانی
$sepehr_media_419127_400_300 10 شهریور نوید شاهد همدان سالروز تولدشان بهانه...
کد خبر: ۴۶۲۲۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰


میعاد آسمانی
$sepehr_media_419128_400_300 9 شهریور نوید شاهد همدان سالروز تولدشان بهانه...
کد خبر: ۴۶۲۲۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹


میعاد آسمانی
$sepehr_media_419129_400_300 7 شهریور نوید شاهد همدان سالروز تولدشان بهانه...
کد خبر: ۴۶۲۲۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷