وصیتنامه بسیجی شهید عباس بهرامی صدر
پنجشنبه, ۲۷ تير ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۳۰
ايجاب مي کند که يک ندای ملکوتي انسان را فرا خواند و روش بهتر زندگي کردن را در پيش راه او قرار دهد و از تاريکي و ظلمت برهاند و با نور و روشنائي آشنائي گرداند. باطل را بشناساند و حق را، همچنين روش و سيره اي را که آينده اي داشته باشد آينده اي بسي اميدوار و متين و در صورتي ديگر بس تاريک و ناپسنديده. پس اي انسان آزاده، بشتاب تا از اين غافله نور جانماني و با پيوستن به آن راحت را انتخاب کن .

بسم الله الرحمن الرحيم

انا لله و انا اليه راجعون

ستايش و حمد مخصوص خداوندي است که راه بهتر زيستن را در جلو پاي بنده خويش قرار داد و او را راهنمائي کرد و از ذلت و خواري رهانيد و با نور و روشنايي آشنائي داد. قيامتي را بر پاي داشت تا در جامعه اسلامي خويش عدل و داد را حاکم سازد و قلبهاي انسانها را با يکديگر صاف و بي هيچ کينه اي بنيان گذاشت.

ممکن است مواردي را هم شاهد بود که خصومت در بين جامعه رواج پيدا کند. از بدو ايجاد انسان در روي اين زمين پهناور هميشه يا ظالمي وجود داشته و يا مظلومي، يا تاريکي وجود داشته و يا روشنائي، به هرحال ممکن است يکي از اينها بر ديگري غلبه کند و در آخر يا اول از بين ببرد و بر آن چيره گردد و يا در برابر آن سر تسليم فرود آورد .

پس در اينصورت ايجاب مي کند که يک ندای ملکوتي انسان را فرا خواند و روش بهتر زندگي کردن را در پيش راه او قرار دهد و از تاريکي و ظلمت برهاند و با نور و روشنائي آشنائي گرداند. باطل را بشناساند و حق را، همچنين روش و سيره اي را که آينده اي داشته باشد آينده اي بسي اميدوار و متين و در صورتي ديگر بس تاريک و ناپسنديده. پس اي انسان آزاده، بشتاب تا از اين غافله نور جانماني و با پيوستن به آن راحت را انتخاب کن .

والسلام

اي انسان آزاده، بشتاب تا از اين غافله نور جانماني
اي انسان آزاده، بشتاب تا از اين غافله نور جانماني
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده